Život

„Život nepodrobený zkoumání nemá cenu žít.“

Sokrates


„Fantazie je důležitější než znalosti.“ Albert Einstein